sâmbătă, 21 ianuarie 2012

Angela Nache Mamier - Antologia poemului contemporan

« Vous pouvez arracher l’homme du pays, mais vous ne pouvez pas arracher le pays du cœur de l’homme »
J.DOS PASSOS


Angela Nache- Mamier (n. 5 noiembrie 1949, Brașov) este o poetă română contemporană domiciliată în Franța din 1986.
Activează ca profesoară de franceză la Sète. Este membră a Asociației Scriitorilor de Limbă Română din Québec.
A absolvit Liceul nr. 4 (informatică) din Brașov și Facultatea de Filologie (secția română-franceză) 1967-1972, Universitatea din București. A fost în grupă cu Ioan Petru Culianu. A lucrat ca profesoară de română-franceză în colegii și licee din România și Franța.

Activitatea literară
·                     Cenaclul de luni
·                     Cenaclul 19 (un timp responsabilă)
·                     Cenaclul Astra (un timp secretară)
·                     Viața Studențească

Debut literar
·                     Luceafărul, 25 iunie 1977, fiind descoperită și publicată în nenumărate rânduri de către poetul Geo Dumitrescu.

Volume publicate
·                     Miraculum (1982),poezie Editura Dacia, lector poetul Vasile Igna, prefață de Mircea      Iorgulescu (debut prin concurs la editura Dacia în 1980)
·                     Femina poezie Editura Dacia (1985)
·                     Dolor (2007),poezie Maisons d’éditions Clapas (Franța)
·                     Celebratio (2008)poezie, Ed. Kogaïon, (ARP)

ANTOLOGII
·                     Scriitori români din anii'80-'90 Ion Bogdan Lefter(coordonator)Editura Paralela 45-antologie
·                     Antologia "Brasovul în o suta de poeme"2000(îngrijita de Nicolae Stoie)
·                     Antologia de poezie edit."Singur" 2011(îngrija de Stefan Doru Dancus)

Referințe critice
Cărți de critică literară:
·                     Victor Felea : "Aspecte ale poeziei de azi"
·                     Cornel Moraru : « Textul și realitatea »
·                     Laurentiu Ulici:Prima Verba
Cronici literare la apariția cărților autoarei în România și în Franța
·                     Mihai Sin /3 noi. 1980 / Brașovul literar și artistic
·                     Victor Felea /noi. 1981/Astra
·                     Ermil Rădulescu /7 oct.1982 /Drum nou
·                     Laurențiu Ulici /5 ian. 1983 /Roumanie littéraire
·                     M.N.Rusu 1983/ Viața studențească
·                     Radu Saplacan / 10 febr. 1983 /Tribuna
·                     Voicu Bugariu /19 febr. 1983 /Luceafărul
·                     Victor Felea /martie 1983/Astra
·                     A.I.Brumaru /25 apr. 1983/Săptămâna
·                     Cornel Moraru /ianuarie 1984 /Vatra
·                     Anatoli Ghermanschi /4 aug. 1985 Drum nou
·                     Alexandru Tion /aug. 1985 /Astra
·                     Alexandru Horia /1986/Luceafărul
·                     Emil Manu /27 martie 1986/România literară
·                     Salmigondis nr. 81 și nr. 8 (1997 et 1998)
·                     L’Inédit belge dec 2007 Belgia
·                     A.I.Brumaru: Luceafărul de ziuă *on line 06 febr. 2008
·                     A.I.Brumaru: 25 fev 2008 Astra
·                     Midi Libre iunie și sept. 2008
·                     Virgil Borcan: oct. 2008 Astra
·                     Petru M.Has(Arca)2010
·                     Ioana Geacar: Revista Nouă N°11 2010 /Agonia.ro
·                     Revista Citadela 2010(director Aurel Pop)
·                     Revista Arca 2010

cusătoreasa de pietre

la mediterana
 
miranda culege cioburi scoici
comori ascunse-n nisip
azi a găsit resturi, farfurii din 1900
degetele tremură
viaţa burgului se întinde la picioarele sale
gunoaiele se aruncau pe nisip
miranda şi canişul mimoza scrutează orizontul
plaja spălată de furtună
cusătoreasa de pietre are în buzunare
cioburi sârme culori bibelouri
portrete caleidoscopice
marea spală tălpile goale şi reci
între aer apă cer şi pământ
miranda lipeşte pietricele figurine multicolore
cu un clei vârtos şi ieftin
de la pescari
buzunarele sale buzunarele mării
poartă păpuşile mici amazoane sirene
legănate de maree
în registru minor

out of europe
vol."dolor" bilingv-2007 éditions "Clapas"(France)

"drepţi în noroi,în vânt
voi visaţi vânaţi fericirea"
copiii dorm în carcase de maşini
beau apa Senei
şi tulburi de dimineaţa până seara
rătăcesc pe trotuare
cerşesc câteva centime într-un pahar
agasând trecătorii:
pentru mâncare domnule vă rog
vă rog doamnă
inutilă căutarea cheii
acestui paradis aparent
lumea are inima de ciment
"drepţi în noroi,în vânt
voi visaţi vânaţi fericirea"
oameni enervaţi coboară
din furgoane
strivesc aceste maidane pustii
cocioabele lor
şi urlă
nu sunteţi la locul vostru
niciunde
vă cer actele
acoperindu-şi nasurile
nava voastră deznădejdea
şi-a pierdut demult odgoanele
chipurile sumbre
corpurile obosite înlănţuite
şi solidare
adulmecă aerul greu
îngrămădite
în celulele iadului
furgoanele pentru animale

trup de aburi

timpuri de scris versuri or fi-n
murmurul câtor vii nostalgii
îndrăcite tempouri
vase meniuri crosuri prin piaţă
printre alţi grijulii
întâmplări fixe toarnă tipare strâmte
existenţei raţiunii de-a fi
dâre drumuri
până la frigiderul mătăhălos
spre balena rufelor nesăţioasă
cu mâini umede trup de aburi
mirosind eroic a supe şi dulci zarzavaturi
trăgând în piept aerul patetic
al răbdării
năzuind nostalgic la fotoliul ros,la raftul
bibliotecii-spunându-le-n gând "eu prieteni
mai am încă treabă"
mai pun degetele pe frunţile calde-ale
fiilor
mai pudrez şi împart plăcinta cu mere
mai umplu plase mai semnez o condică
mai visez că voi scrie că voi citi
să-mi recapăt puterile-mi
extraterestre

înţeleptul

umbra vârstei în supliciul bătrâneţii
omul îngândurat ştie ceva
între noi şi el sunt întrebări
şi răspunsuri covârşitoare
cum facem schimbul
un pământ ponosit de iluzii în priviri
el mângâie pe genunchi
umed rumeguşul singurătăţii
din omături respiră grauri de ceară
litanii curmate cu un gest solitar
omul îngândurat pe distanţe enorme
ştie ceva
cum tace surâde cum nici nu ne-aude
cum poate ne trece
prin nepreţuită inima sa

scuturând crengi de nisip

privirea păstra urme grele
nu mai zbura decât pentru sine
văzduhul
când se porniră aspre porunci
ce poţi afla despre ce niciodată
nu se va-ntoarce
viaţa refuzându-şi sfârşitul
chiar şi-n sensul de posibilă pace
sub fierăstrăul grimelor voastre
mă declar ostenit
insula mea nedeghizată
va muri pentru pace
pulberi de trup şi de gând
jinduind retina eternităţii albastre
zic vouă:
cea mai curată petală tot dorul meu
scuturând crengi de nisip amintiri
ca şi cum închizându-vă ochii
să mă stăpânesc ,v-am umbrit...

unde femeia lor grasă aşteaptă ...
 (publicat  în volum pe vremea lui Ceausescu-eu nu am fost membra de partid)

pe teren realitatea sta cam aşa
când ploua când era soare când staţiona
pe tarabe diverse legume adverse
un ţăran beat însă comerciant
nu mai realiza operaţia cu care dai clientelei
ardei graşi pe trei sortimente
îi răstoarnă marfa în faţă grăbit
şi-i smulge anevoie bancnota din degete,
o bătrână pur si simplu fura
de colo o roşie de colo un măr
de colo ce-o fi
am văzut cum ţăranul o măsura pe sub gene
şi habar n-avea ce să-i facă
era om cu frica lui Dumnezeu
doar se crucea şi se minuna
să nu rămânem în afara sentimentelor
egoismul este la ordinea zilei
gânduri
degete de salariaţi
îşi apropie halbe sălcii,se pune ţara la cale
după arsurile chipului EI muncesc
sunt neraşi ,până seara au privirile tulburi
nimeresc anevoie şoseaua ce-i duce spre casă
unde femeia lor grasă aşteaptă banii de coşniţă
socotind în grămezi separate întreţinerea,lumina,
televiziunea ,pâinea cea de toate zilele
nu-l mai trezeşte ca-n alte dăţi
îl descalţă
îsi spune doar pentru sine abia ne ajunge ...

strada cosmos
 (publicat pe vremea lui ceausescu în volum)

toate drumurile sunt pe hartă-n
echilibru convenţional
sâmbăta ,duminica ori la salar
cartierul miroase a bere ori vodcă
în aromele florilor aspre
sădite de-un activ cetăţean voluntar
pensionar
ce contraste
un adevăr relativ,dar trist ca acesta
poate fi rama-n care
şi suflet şi sânge pentru semeni tresar
o femeie cu plase,cu umerii tari
mărşăluind cu atâta demnă răbdare
este nobil pretextul
unui posibil poem
viguros,energetic,chiar extraordinar
doar să-l culegi de pe pleoapele-i albe
de pe chipul de zahăr şi sare
din zâmbetu-i rar...

domesticirea unei pălmi de pământ

temeliile casei vindecate pietre sălbatice
născute pe prunduri unde curg limpezimi
apa oglindă ţiuie-n ochi şi-n urechi
ne cere ne cere o lume
cu prima strigare de nuntă
se-ntâmplă domesticirea unei pălmi de pământ
prin acoperirea ei cu o palmă de casă
un gol mai puţin
bărbat şi femeie vor unge
o poartă imensă de brad
cu păcura caldă lucioasă
ce nu se dă decât pe lumină
seara sudoarea prelinsă din mâna de lut
se îmbună
mână de leagăn şi floare
va pune femeia
răspândind sămânţă de lună
sub perna sa
şi-a bărbatului de noapte bună

tatăl meu pe strada traversieră

Fluviul roşu traversat
Dintrodată
O, tatăl meu
Această mare pasăre liberă
Fără întoarcere
La răspântia emoţiilor
Îmi face semn, râde ca un nebun
Redevine copil
Deloc grăbit să plece
Încă şi încă
Departe, tot mai departe
Nu am putut face nimic
Şi nu am înţeles nimic
Din absentă…
El râde. Văd dinţii săi Mari
Şi albi.
Pe veci
Ochii săi mari rămân
Închişi
Sub pleoape de argint
Migratoare
Copilul acesta, tatăl meu
Vine, rămâne ori pleacă de o mie de ori
În norul roşu
Acoperit de mări, batistele albe -
Infinitul –
Ploaia de semne
Pe strada traversieră

descântec

Inimi pereche, stele de veghe
Faceţi să dispară clipele rele
Ardeţi-le deasupra glodului
Palide lumini
Urmăriţi, alungaţi soarele fals
Frisoanele tulburi, orele cenuşă
Nopţi fantome fără voce
Să dispară inima goală
Sângele bolnav în chipul de ceară
Ochiul rău
Scoateţi ghearele inimii oarbe
Această voce stinsă, corp rănit
Pregatiti un timp senin
Gânduri albe în apusa
Din cârpe care va arde
Cu şerpii durerii,
Blestemat descântec
Pământul să înverzească
În jurul taliei mele
Ca dragostea ta să vină
Să mă bea
Inimi pereche, stele de veghe
Apropiaţi-vă şi puneţi-mi
Coroanele acestor aştri
Ameţitori

regina cratiţelor

Capabilă de a rămîne vie
Plină de viaţă în acest corp stânjenit
Povestea mea e banală, umană
Un singur poem, el singur
N-ar şti să-l exprime ;
Deşi ridicolă, deşi învinsă
Nu îngenunchez,
Mângâi pereţii, vazele, boluri de aer-
Martori fideli,
Arome de plante se ridică
In mica bucătărie
Respir adânc, îmi dau curaj
Regină a cratiţelor,
Ochii mei sunt sufletul şi oglinda
In care mă las surprinsă
De mine, de voi,
De câtva timp,
Din cruzime
Pleoapele voastre veştejite
Decapitează vise şi priviri.
Frontignan, Franţa, 2012

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu