sâmbătă, 19 noiembrie 2011

Mic dicţionar de istorie

Mic dicţionar de istorie, Ed. Cartex. 2009


“Acest Mic dicţionar de istorie elaborat de profesorul Petruţ Pârvescu răspunde unei necesităţi, mai prezentă astăzi decât altădată în spaţiul cultural si educaţional românesc. Din păcate, locul istoriei în procesul de învăţământ a fost diminuat, numarul orelor de predare la această disciplină a scăzut, iar programa nu a ajuns încă la o formulă de echilibru. Pentru mulţi elevi istoria nu mai este o materie atragătoare. De asemenea, manualele, dată fiind şi limitarea numarului de ore, nu le oferă tot ceea ce ar trebui şi ar dori să afle. Există, în consecinţă, goluri în procesul formativ al copilului şi apoi al tânărului. Acest dicţionar oferă soluţii, explicaţii, căi de comprehensiune. Domnul profesor Petruţ Pârvescu a realizat o lucrare meritorie, cu simţ de echilibru şi acribie, un dicţionar util şi totodată interesant. Sunt convins că ea va trezi un legitim şi meritat interes al unui public cititor variat.” 

 Acad. Dan Berindei, Vicepreşedinte al Academiei Române.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu