vineri, 27 ianuarie 2012

George Luca – Scriitorul – destin şi opţiune„Era o vreme, exista un context  în care delăsarea de actul politic/neparticiparea  putea/puteau  fi o formă de protest. Când însă  politica înseamnă ignorarea   scriitorului  lovit de excesul  oratoric, nu mai  sunt îngăduite neimplicarea, decăderea în faţa  clanurilor de partid… In fapt  însă, copleşit de  activitate, dedicat măreţ  labei mentale, scriitorul care a dobândit  pe seama  prietenilor prestigiu  excelează în diagnoza gazetărească, vizată tele, necruţătoare a faptului politic. Când autoritatea politică exersează teroarea  în interesul cetăţeanului, scriitorul se agită pe margine  dând calificative cu tendinţe paroxistice şi revine extenuat în culcuşul său călduţ. Duplicitar, oportunist şi  plângăreţ, scriitorul român actual este  un cap limpede  de  maimuţă a lui Borel evoluată  prin  administrarea  “normalităţii”de către “manometrul” literaturii  actuale. Excepţiile, câte sunt, consolidează ordinea.”


     0. Mai întâi stimularea. Pe vremuri  de glorie, activismul  cerea   o acţiune, respectiv acţiunea celor trei “R”: recuperare, recondiţionare şi refolosire. In agoniseala de  piaţă  afacerea  respectivă se cheamă  şi second hand. Ceea ce pentru un  consumator  este gunoi pentru  un operator  este marfă. Producătorul de literatură  este un alt fel de  operator  ce   recuperează, recondiţionează şi  refoloseşte. Memorie, confesiune, imaginaţie… Resturi, deşeuri provenite din trăire. Se deduce  că tomul şi  plachetuţa devin container şi coş de gunoi. Excitant…

 1. Pentru un scriitor, destinul şi opţiunea sunt dimensiuni existenţiale fundamentale. Ce rol au jucat (joacă) acestea în viaţa dumneavoastră ?
     1. Există o  expresie  folosită des astăzi ce ilustrează situarea între destin şi  alegerea personală: “actor în sistem”. Fiinţa umană interpretează  un rol  potrivit   regiei  şi normelor, iar regimul  şi  normalitatea  îi administrează   spiritul liber. Sistemul   supraveghează realitatea socială, ideologic, pândeşte efectiv individul, stabilind momentele  sale  contravenţionale. In numele binelui său.
      Nu sunt un scriitor în sensul profesionistului care periodic scoate câte o carte, căutând să obţină  un venit  din scris. Intr-o vreme am  crezut că am  destinul acestui tip de producător. Mulţumesc lui Dumnezeu că  pot scrie  poezie, adică, după o teză cistelecaniană, ceva ce nu se poate citi pentru un cititor care nu există. Când apare cerinţa  ca poezelele  mele să  intre într-o carte, înţeleg să  mă  cenzurez. E un  fel de  a  fi desprins de piaţă  şi sistem. Piaţă şi sistem care nu au  nevoie de  mine şi nici de  poezelele mele.
       Prin urmare,  avem de recuperat o zonă a memoriei  ce vizează  devenirea ca scriitor, dar  nu după cum vor muşchii  literatului, ci  pe două coordonate: ce a fost  fatalitate şi ce a fost alegere personală. Aşadar nu e vorba de o răscolire a trecutului  fiecăruia, trecut  în care  nimeni nu va  include  şi  eventualele  momente compromiţătoare, ci de un prilej  ca  autorul  de literatură să-şi  prezinte “strategia identitară” (cf. Dan Lungu). Ocazie  pentru  darea în spectacol, pentru fentarea  realităţii, pentru  mitizare. Dau  şi eu un exemplu  ca  autor de poezele  de peste patru decenii…
    Fericit în visare şi  dedat izolării, influenţat de cărţile populare ”Alexandria” şi “Esopia”, dotat cu ceva naivitate, am înţeles târziu, odată cu moartea părinţilor la sfârşitul pubertăţii mele, dispoziţiile firii, ordinea naturii, condiţiile politice ce-mi determinau viaţa. Fundalul în care evoluez îmi induce un comportament  cotidian de neadaptat. O anume pornire rebelă îmi fusese indusă  prin ciocnirile cu găştile din zona fostului Copou din Botoşanii anilor 50-60, aşa cum se numea strada  care a  luat numele lui Nicolae Iorga. Stare de nesupus care, pe fondul  unor lecturi   provocate şi  administrate de profesorul Nicolae Andrieş (tatăl lui Andi Andrieş) s-au adăugat unei stări conflictuale cu tatăl meu. Sunt un revoltat fără ţintă, pregătit pentru disperare şi plâns când îmi văd limitele. Învăţ să mă bat în ringul de box, trec lunar prin drame amoroase, scriu poezele  şi ceea ce  voiam să fie un roman poliţist. Deşi am crescut ascultând  rugăciunile mamei şi închinându-mă în biserica Sf. Ioan din Botoşani  şi în Mănăstirea Coşula, nu excelez într-o înţelegere creştină, mă revoltă calculele lui Dumnezeu, iar după câţiva ani  de subzistenţă  îl înlocuiesc pe Christos cu Albert Camus. Descopăr că filosofia e altceva decât ceea ce sunt obligat să buchisesc în manuale, dar nu decad în nihilism   şi concept o teorie a sfidării şi una a definitului şi nedefinitului. Scriu cu  modelul Nichita Stănescu în faţă, ajung vedeta revistei “Lyceum”. Aşa cum destin a fost să locuiesc  în curtea unui rabin habotnic, să am  o suită de profesori  formaţi  înainte de război, destin a fost să apară în viaţa mea  redactorul şef al ziarului “Clopotul”  Nicolae Cântec şi  poetul Lucian Valea. După care, în 1971, deşi  am primit multe sugestii pentru o carieră militară, deşi  am trecut de  toate barierele pentru asta, renunţ  pentru că vreau să fiu liber şi-mi doresc  o viaţă de boemă. Pur şi simplu asta a fost motivaţia pe care i-am dat-o unui general. Din acel moment devin Gică Contra, adică practic  sfidarea,înţeleasă nu ca  ofensă, ci ca  refuz  disimulat  de încadrare în  norma zilei. Figura de  negativist  nu  este însă  aducătoare de beneficii imediate.

2. Istoria literaturii consemnează, uneori, arbitrar momentul debutului unui scriitor. Pentru dvs., când credeţi că s-a produs (cu adevărat) acest eveniment?  Vorbiţi-ne câte ceva despre primele încercări literare.
2. Examinarea  clipei  primelor încercări  interesează   istoricul, dar face parte  şi din strategia mitizantă a unui literat… Cu excepţia  primelor  două-trei  texte mâzgălite, în revista liceului  “A. T. Laurian” îmi publicam între 1969-1970 versuri ce credeam eu că mă  înfăţişează. Nu exista nimeni să mă cenzureze, compuneam cu uşurinţă, după modele ale zilei. Mizam pe  metafora  neobişnuită şi cadrul  neprefăcut, folosind  un instrumentar  destul de redus. Este adevărat că pentru a  fi  publicat  in ziarul local toţi trebuiau să plătească tributul patriotismului. Nu aveam deloc simţământul   autodiscreditării, iar drepturile de autor  obţinute  le tocam cu  amicii de pahar. Cunosc  autori care scriind  după clişeul ţuguian-crangulean - patriotard au  trăit  din banii căpătaţi  de la ziar. Cine  însă căpătase conştiinţa  scrisului, nu rămânea  la inconsistenţa festivă şi registrul  paradei  de  civism, ci îşi aduna în sertare  probe  ale autenticităţii lirice.
     Un episod  deosebit a fost  primul colocviu naţional de poezie de la Iaşi  la care  “m-am  strecurat” şi eu  trecând de cerberul  Traian Iancu. Discursul lui  Laurenţiu Ulici, dar şi  scandalul provocat la Teatrul  Naţional  “Vasile Alecsandri” de  Ion Nicolescu mi-au  schimbat oarecum  viziunea  asupra propriului scris. A fost  momentul în care am căpătat un nou suflu  de încredere în poezie  şi de irevenţiozitate faţă de autorităţi. Împotrivă îmi era locuirea în provincie, ceea ce însemna să fiu mereu în contra-timp, să fiu constrâns la tardivitate. Am iniţiat un ordin literar “Lira eretică” şi am rămas singurul  membru(!), am publicat  versificaţie cu mesaj ascuns (de exemplu, formula “model negativ” reieşind din iniţialele fiecărui vers), am  socotit să-mi exprim   vehemenţa  anti-patriotardă şi am înaintat  primului secretar  de judeţ şi apoi la Uniunea scriitorilor  o scrisoare de protest faţă de  promovarea în  publicaţiile locale  a versificaţiei proletcultiste… Având acordul verbal al  câtorva  colegi de cenaclu, am adăugat la semnătura mea şi numele lor. Toţi  au negat   că ar fi părtaşi  la protest  în momentul când  autorităţile  au făcut  “cercetări”. “Vitejia ”mea  nu era decât o “sminteală”.   
     Nu-mi reneg  primele apariţii în “Clopotul” din 1971, unde am  cunoscut o adevărată şcoală de gazetărie, dar şi a  duplicităţii, ci constat că adevăratul  debut, adică publicarea primelor texte care  mă reprezintă   s-a petrecut  în revista “Familia”, după un deceniu. Aici  în  anii   1980-1982 atrag întâi atenţia lui Stefan Aug. Doinaş, apoi a lui Al. Cistelecan şi  lui Virgil Podoabă, care  fac posibilă  apariţia unor  poeme  ale condiţiei mele. …Editorial, debutul  îmi este fracţionat  în  două grupaje, unul  întitulat “Speranţa matematică”, cuprins  în plachetuţa scoasă în 1979 de  autorităţile judeţene  în cultură, celălalt, “Unităţi de suflet”,  în “Caietul de poezie” al Editurii Albatros  pe 1980-1981, odată cu Romulus Bucur, I. Bogdan Lefter, Călin Vlasie, Lucian Vasiliu…

3. Care a fost drumul până la prima carte ?
      3. Nici  în tinereţe, nici  acum n-am  redactat/nu redactez  cărţi. Aşa cum am  spus, scriu poezele fără să pretind că rezist estetic  şi nu cred  să am  privirea imbecilă a autorului  de deliruri  poeticale. Înainte de  89 am trimis manuscrise la mai multe edituri. Titlurile  ar putea spune ceva: “Elemente de ereziologie”, ”Antibarbari”, ”Pajiştea dinlăuntrul pietrei”… Cu alte cuvinte, nu am căutat, n-am fost  presat  să intru în  atenţia sau graţiile  nici unui editor. De altfel, ştiam că redactorii de la edituri nu citesc  manuscrisele  celor  “necunoscuţi” decât ca urmare a unei intervenţii. In 1988 aveam la Cartea românească  sau Albatros  un  volum intitulat “Genialităţi şi poezioare”…  Afirm  că Mircea Ciobanu  ştia să mintă. Altă promisiune aveam la  Junimea aflată  într-un moment de scleroză. Bine că  rămas promisiune.
   Nu mă preocupă  în mod deosebit  scoaterea de cărţi nici  după  “revoluţie”, înregistrez  binele făcut de amici, aşa că mă desprind de orice grupare. Acum realizez că m-am autoexclus din provincie. Ignorării  îi opun ignorarea şi decretez că prietenia este adevăratul duşman al literaturii. Sesizez invazia maculaturii şi  devalorizarea cărţii… Intr-una din  deplasările mele la Tg. Mureş în 1998  în interes de afaceri  regăsesc la “Vatra” şi îmi fac  altfel de prieteni. Eugeniu Nistor   îmi  propune  scoaterea unei cărţi, îmi fac o selecţie  severă  din  producţia poetică începând cu 1968 şi astfel apare la  Editura “Ardealul” volumul “Efectul  pervers”.

4. Ce personalitate (personalităţi), grupare literară, prieteni, eveniment biografic etc., v-au influenţat viaţa ca om şi scriitor?
     4. Iniţial scriam  în stilul facil  stănescian şi  de aceasta formă m-am desprins  cu ceva  greutate. Nu conta ce  spun, ci cum spun. O  înrâurire deosebită  asupra mea  a avut  în anii de început şi  preocuparea pentru enigmistică, criptologie, substrat, precum şi  literatura ştiinţifico-fantastică  a vremii.
      Ce înseamnă demnitate şi rezistenţă spirituală am  învăţat de la Lucian Valea, care  substituia într-un fel  părintele… Nu i-am cărat geanta cu cărţi, dar am început să ascult  emisiunile, în speţă cele  culturale, de la “Europa liberă”  la sugestia lui  şi tot la sugestiile sale căutam anumite  cărţi şi articole în revistele literare. Atracţia pentru polemică şi  dispută, pentru descoperirea “şopârlei” într-un text, deviza  “vexatio dat  intellectum “ mi le-a  cultivat  Lucian Valea, chiar fără vrerea lui. Influenţa lui  a rămas la nivelul  instrucţiei, deşi  avea tendinţe  şi asupra vieţii private. Intr-o măsură stăruitoare, promova crezul poetului   neînsurat, iar eu am fost primul care l-am trădat. Si nu doar  din  acest  punct de vedere.
       Fireşte că nu aveam cunoştinţe de  poeticile şi filosofia lui Bachelard  şi Heidegger.
        Mai târziu m-a marcat  moartea  celui de al doilea copil al meu. Eram   adeptul  necesităţii ca literatul adevărat să suporte  o golgotă, dar  nu credeam că pot fi  eu cel   sfâşiat.
Aveam deprimarea venită în linie maternă şi  dispoziţia pentru   starea de absurd  la care se  adăugau  şocul  şi un sentiment al înfrângerii. Una este să faci teorie, alta e să fii supus probei trăirii.
         Fireşte că  influenţe   a căror  pondere asupra vieţii  şi scrisului meu  nu o pot  estima acum au  exercitat  mediile în care  am lucrat (construcţii şi cooperaţie), medii folositoare prin  răsplată, relaţii, circumstanţe, adică un univers de viaţă palpabilă, contradictorie  şi  captivantă  în care  am fost prins… dar discursul meu  a rămas  şi după  experienţa  “revoluţiei”, a  episodului  politic şi  intrarea în afaceri  axat într-un  fond de provocare,revoltă  şi furie. Mi-am asumat o poziţie ex-centrică, chiar teoretizând ex-centritatea, dintr-o tendinţă spre libertatea negativă  şi sfidarea  creatoare.
         Trebuie să recunosc şi că anumite cărţi mi-au influenţat  alegerile  în viaţa şi modul de a gândi. Am  învăţat  stilul  intelectual  din ”Imaginaţia sociologică”(1975)  a lui C. Wright Mills, lecţia despre  “Manierismul în literatură”(1977)  a lui G. R. Hocke ,despre gândirea  lui Marcuse. O revelaţie a fost  “Experienţa. Arta. Gândire”(1977) a lui N. Tertulian. Sunt  matur când  cred că scriu  poemele mele  esenţiale  şi citesc  pe George Steiner  în “După Babel” (1983), eseurile din 1986  ale lui Anton Dumitriu şi  descifrez  pe Jaspers. Mă fascinează şi  SF-ul, în speţă contra-utopia şi interpretez silogismul SF drept poezie.

   5. Raportul dintre conştiinţă, politică şi gândirea liberă, constituie o mare problemă a lumii contemporane. În aceste condiţii, care este, după dvs., raportul dintre cetăţean şi scriitor, dintre scriitor şi putere?
         5. Faptul că nu sunt un scriitor  în sensul  ordinar  al termenului nu  înseamnă să  nu  fac referire la condiţia  de cetăţean  a  profesionistului  de litere. Mă închin eroismului  său permanent şi observ că în  postura sa  de   dispozitiv de înregistrare  şi prelucrare a  imaginilor  date de  mai multe camere de luat vederi, dispuse în interiorul propriu şi înafară, scriitorul actual  e un  locuitor al  statului pasiv   şi de ale cărui  testicule creţe  puterii politice  nu-i pasă…   
         Era o vreme, exista un context  în care delăsarea de actul politic/neparticiparea  putea/puteau  fi o formă de protest. Când însă  politica înseamnă ignorarea   scriitorului  lovit de excesul  oratoric, nu mai  sunt îngăduite neimplicarea, decăderea în faţa  clanurilor de partid… In fapt  însă, copleşit de  activitate, dedicat măreţ  labei mentale, scriitorul care a dobândit  pe seama  prietenilor prestigiu  excelează în diagnoza gazetărească, vizată tele, necruţătoare a faptului politic. Când autoritatea politică exersează teroarea  în interesul cetăţeanului, scriitorul se agită pe margine  dând calificative cu tendinţe paroxistice şi revine extenuat în culcuşul său călduţ. Duplicitar, oportunist şi  plângăreţ, scriitorul român actual este  un cap limpede  de  maimuţă a lui Borel evoluată  prin  administrarea  “normalităţii”de către “manometrul” literaturii  actuale. Excepţiile, câte sunt, consolidează ordinea. Fireşte, m-am  asigurat  de ocară. Hulă meritată.

          6. Literatura – la frontiera mileniului III. Din această perspectivă cum apare, pentru dvs., literatura română contemporană?
         6. O temă care  impune o  viziune mai  destinsă. Un mileniu = o veşnicie cuprinzând câteva epoci, câteva ere de consecinţe neintenţionate, aşa cum ne-am delectat în “era socialistă”. Adică un timp în care limba română are toate şansele să devină o limbă moartă. Au murit ele imperii, după multă chinuială, cât ii trebuie  unui stătuleţ  criminal, blestemat, să-şi  extermine  populaţia?...
          Prin urmare, după  sfârşirea douămiiştilor în  propria  sforţare vizionară, arhiereii canoanelor literare   au  de proiectat  în   noul mileniu  încă maximum nouzecişinouă  generaţii-promoţii-serii  de tip ulician. Posibile în măsura în care europenizarea  şi globalizarea nu vor  însemna  înghiţirea limbii române  de către  limba  de comunicare viitoare. Ce le poate compromite  rămâne acelaşi  inamic: maculatura. La a cărei producţie  îşi dau  concursul  scriitorii băgaţi în priză,scoţând  cărţi  în ritm alert. 
           In prezent, s-au stabilit  câteva victorii  în acţiunea de separare  a maculaturii de impurităţile  cu însuşiri  deosebite  apărute între 45-89, numai că   mecanica non-spunerii, uşurimea  suportului  nou, mimetismul dispoziţiei emoţionale, absenţa  cerberilor  necesari, menţinând  şansele  de afirmare pentru  oricare  “cuvântător” permit o expansivitate  a  textului redactat  ce are drept consecinţă denaturarea  serviciilor de recepţie ori  sufocarea  singularităţii  şi a excepţiei. Lectorul specializat  care dă avizul de recunoaştere a  valorii  e aglomerat, nu mai citeşte efectiv, frunzăreşte  în diagonală.
        Pe de o parte, devalorizarea cărţii, pe de alta  elitismul  “oficial”  al  grupurilor  dominante. Chiar gratuită, cartea  a devenit un produs  de refuzat, neacceptat nici drept  cadou. Ea circulă  într-un cerc exclusivist, scriitorii  se citesc  tot  mai  mult  între ei. Nerespectându-se, lipsită de exigenţă, câmpia literaturii (de la …E. Barbu citire!) pare compromisă de grupurile închise  şi redundante, de reţeaua în care dictează liderul – făbricuţă pe bandă rulantă, ocupat şi cu tocmeala premierilor ori strategia  ignorării  adversarului…

7. Credeţi că există un timp anume pentru creaţie sau este vorba despre un anumit „program” al scriitorului? La ce lucraţi în prezent?...Pe când o nouă carte?...
        7. Centrat pe o idee ori o comandă, în funcţie de genul literar şi de circumstanţe, autorul profesionist  urmează  un program propriu. Excepţie face un tip de poezea   a cărei  scriere  intervine  pe neaşteptate, pe fondul unor achiziţii mentale. Există un anume  moment  de autostimulare  ce  are ca urmare  discursul  poetic într-o anume formă. In ce mă priveşte, eu nu-mi las textul  aşa cum  decurge iniţial, îl  regândesc şi  îl  prelucrez. Ocupat  cu trăitul (primum vivere), în memoria  calculatorului meu rezultă  şi ceva  texte. Nu mai am prolificitatea de altădată, scriu   cu întreruperi, îmi  concentrez  discursul. Stiu  că am multe restanţe. Am multe lucruri de scris pe care le tot amân. N-a venit încă termenul de predare, sper să  o fac. O temă care mă  incită acum e condiţia poetului  dotat cu… armă de autoapărare. Oricâte  poezele, consemnări şi însemnări   s-ar aduna, nu este pentru mine un motiv imperios  pentru o noua carte, pentru un nou “coş de gunoi”. Înclin de mai mult timp  pentru  postarea pe  net a producţiilor  mele, mi-am cumpărat  propriul domeniu, dar întârzii. Prefer grupajul de versuri  dintr-o revistă literară.

Faculataiv :
7 + UNU. În contextul celor afirmate, pentru a avea un dialog mai direct cu cititorii noştri, selectaţi din opera dvs. un text care, în linii mari, generale, să vă reprezinte. Vă mulţumesc pentru înţelegere.
       7+UNU.Extrag din  grupajul  publicat în revista  “Vatra” nr.12/2009 următorul  text.

    SATIRA. Văzduhului meu
                                  (Botoşani, martie 2009)


    La noi se mănâncă bine din poezia lui Eminescu
    şi la fel de bine se şi  bea din povestea fiecăruia.
    Codiţele de topor papă însă alte averi
    lumea bună papă şi crapă ca toată lumea.
    Papă cotlet şi sfârşeşte în metafizica de la closet.
    Detalii la băieţii de la Cultură. Buni la beutură.
    Târgul zace şi zace şi zace ca o moluscă
    strada zace ca o şopârlă beată
    oraşul întreg lâncezeşte de parcă
    ar fi acoperit cu flegmă şi cenuşă
    boschetarii ling sticla vitrinelor
    tarabagii trag de cureaua parlamentarilor
    taxatorii taxează astrologia natală
    din grija de cetăţean zmeul zmeilor
    gâtuie cetăţeanul
    unde nu  te aştepţi te pândesc sperietorile
    ca să câştige titlul de sperietori premiate
    muritorii de rând sunt fericiţi sa fie cocoşaţi
    pe ghiţă îl cheamă gheorghiţă
    pe primar îl cheamă viermele politic
    judecătorul care se miră şi  nu face filosofie
    înmărmureşte filosofia adevărului
    ţâşneşte o sirenă şuierând ridicol să salveze nimicul
    suferă cumplit juneţea băgată pe jumătate în monitor  şi
    tastatură
    circulă aberaţia  ca o cucoană sulemenită
    la primărie trepăduşii au program de lălăială.
      

 
          Botoşani, 2012

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu